Kontakt os på telefonnummer 96 96 10 60    eller    på info@hilltop.dk

Uddannelsesforløb

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er en tre-årig ungdomsuddannelse.

Kollegiet

Hilltop tilbyder ophold og bo-træning, med hensigt på en selvstændig fremtid i sin helt egen bolig.

Kontakt os

Vi sidder altid klar til at besvare spørgsmål og andet på telefonnummer 96 96 10 60 eller på E-mail: info@hilltop.dk

Ungdomsuddannelse, ophold & botræning for unge

Hilltop tilbyder ungdomsuddannelse, ophold og bo-træning for unge med Autismespektrumforstyrrelser. Der er tale om et flerårigt forløb, som skal ruste den unge bedst muligt til voksenlivet. Vi sigter mod at få den unge til at bo selvstændigt.

Hilltop etablerer uddannelsesforløb, der tager de fornødne hensyn til de udfordringer, som unge med autismespektrumforstyrrelser står overfor. Forløb, som er tilpasset den enkelte unge. Vi vil finde den unges ressourcer og på baggrund af disse etablere muligheden for, at vedkommende kan indgå i et uddannelsesforløb eller arbejdsforhold. Et forhold, som er meningsfuldt for den pågældende, og som helt eller delvist giver den unge et forsørgelsesgrundlag, et forøget selvværd og en deraf følgende større livskvalitet.

Hilltop er et tilbud til unge fra hele landet. Der er indbygget mulighed for at bo på skolen i et miljø, som er tilpasset målgruppen. Hilltop tilbyder dermed et helhedstilbud, der sigter mod at give den unge den bedst mulige start på voksenlivet – ikke blot hvad angår uddannelse og beskæftigelse, men også hvad angår selvstændighed og socialt netværk.

Skriv til os

Vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål.