HILLTOP - UNGDOMSUDDANNELSE, OPHOLD & BO-TRÆNING FOR UNGE

​Hilltop tilbyder ungdomsuddannelse, ophold og bo-træning for unge med Autismespektrumforstyrrelser. Der er tale om et flerårigt forløb, som skal ruste den unge bedst muligt til voksenlivet. Vi sigter mod at få den unge til at bo selvstændigt.

Hilltop etablerer uddannelsesforløb, der tager de fornødne hensyn til de udfordringer, som unge med autismespektrumforstyrrelser står overfor. Forløbet er tilpasset den enkelte unge. Vi vil finde den unges ressourcer og på baggrund af disse etablere muligheden for, at vedkommende kan indgå i et uddannelsesforløb eller arbejdsforhold. ​Et forhold, som er meningsfuldt for den pågældende, og som helt eller delvist giver den unge et forsørgelsesgrundlag, et forøget selvværd og en deraf større livskvalitet.

Hilltop er et tilbud til unge fra hele landet. Der er indbygget mulighed for at bo på skolen i et miljø, som er tilpasset målgruppen. Hilltop tilbyder dermed et helhedstilbud, der sigter mod at give den unge den bedst mulige start på voksenlivet - ikke blot hvad angår uddannelse og beskæftigelse, men også hvad angår selvstændighed og socialt netværk.

Se flere billeder fra Hilltop

Følg dagligdagen på Hilltop​

Kontakt Hilltop i dag​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adreseoplysninger

Hilltop
Arvikavej 4
7800 Skive

Kontaktoplysninger

Tlf.: 96 96 10 60
E-mail: jh@hilltop.dk
CVR: 30469267

Vi tilbyder

Ungdomsuddannelse,

ophold og bo-træning for unge med Autismespektrumforstyrrelser