ANSØGNINGSFRISTEN ER UDLØBET:

Til Hilltops kollegium søges en pædagogisk medarbejder til en fast stilling.

Det er i udgangspunktet et krav at du er uddannet som pædagog, ergoterapeut, lærer, eller har lignende relevant uddannelsesmæssig baggrund, da det er komplicerede pædagogiske opgaver der skal løses. Du skal kunne møde andre mennesker med respekt og i øjenhøjde, og se mennesket frem for diagnosen. Da vores opgaver ofte kræver at vi laver omstillinger og tilpasser os de aktuelle udfordringer, skal du være indstillet på en vis fleksibilitet, både ift. skiftende vagttyper, jævnlige ændringer i vagtplaner (efter gældende varsler), samt skift i de pædagogiske opgaver. Du vil blive kontaktperson for flere beboere og har, i samarbejde med en kollega, ansvar for beboerens samlede situation og skal løbende justere den pædagogiske indsats ift. de mål der fremgår af den kommunale handleplan. Det er en opgave, der kræver et stort overblik, evne til at skabe motivation, og sans for detaljer. Dokumentation af det faglige arbejde er uomgængeligt, da vi skal kunne kommunikere vores arbejde og resultater til hinanden, og til mange forskellige kommuner og sagsbehandlere. Du skal derfor være indstillet på, og evne, at sætte ord på den pædagogisk indsats. Da specialisering er en væsentlig del af vores strategi, skal du have et ønske om fortsat faglig udvikling, særligt gennem kurser og supervision. Erfaring indenfor det specialiserede socialområde vil blive foretrukket.

Løn i henhold til lokalaftale mellem Hilltop og SL.

For yderligere oplysninger kontaktes forstander Jeppe Hansen på tlf.: 20 96 29 07, eller mail: jh@hilltop.dk

Stillingen er i udgangspunktet på fuld tid, og ønskes besat pr. 1. august 2019.

Ansøgningsfrist er onsdag den 19. juni kl. 12:00. Ansøgningen sendes til Hilltop, Arvikavej 4, 7800 Skive. Att. Karina Kjær Laursen, eller til job@hilltop.dk

Samtaler forventes afholdt mandag den 24. juni

​​

Uopfordret ansøgning:

Du er altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning.

Vi vil gerne gemme dit CV i vores emnebank i 6 måneder, således at vi har mulighed for at kontakte dig, såfremt der i denne periode bliver en ledig stilling, der matcher dine kvalifikationer og ønsker.

Vi vil dog samtidig opfordre dig til at følge med i vores opslåede stillinger og søge specifikt, hvis du ser en stilling, som du er interesseret i.

​Ansøgningen kan sendes til vores administration på e-mail: job@hilltop.dk

VIGTIGT - Samtykke:

Efter den nye persondataforordning er trådt i kraft, kræver det at vi har et skriftligt samtykke fra dig, for at må gemme ansøgningen.

Så det er vigtigt at du sammen med ansøgningen vedlægger et skriftligt samtykke på at vi må gemme den i 6 mdr.

Ansøgningen vil være opbevaret i aflåst arkiv, som kun forstander samt den administrative medarbejder har adgang til. Ansøgningen vil blive makuleret efter de 6 mdr.

Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage.

Formulering til dit samtykke:

Samtykke:

Jeg er blevet informeret om formålet med gemme min ansøgning, og giver hermed mit samtykke til at ansøgningen må gemmes i 6 mdr. fra d.d.

Jeg er desuden informeret om at jeg har ret til at trække mit samtykke tilbage, og få min ansøgning/CV slettet, samt de informationer der evt. er indhentet og nedskrevet i den forbindelse.

___________                                                 ________________________

       Dato                                                              Ansøgers navn

Følg dagligdagen på Hilltop​

Kontakt Hilltop i dag​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adreseoplysninger

Hilltop
Arvikavej 4
7800 Skive

Kontaktoplysninger

Tlf.: 96 96 10 60
E-mail: jh@hilltop.dk
CVR: 30469267

Vi tilbyder

Ungdomsuddannelse,

ophold og bo-træning for unge med Autismespektrumforstyrrelser