Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – STU forløb​​

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er en tre-årig ungdomsuddannelse. Uddannelsen rummer både udvikling af almene færdigheder, der sigter mod at klargøre den unge til voksenlivet, samt udvikling af specifikke kompetencer, der sigter mod at forbedre mulighederne for fremtidig beskæftigelse eller videre uddannelse.

Desuden skal ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov indeholde en del praktik, således at den unges færdigheder afprøves og forfines i det omgivende samfund.

STU forløb på Hilltop

STU forløbet kan sammensættes på mange forskellige måder. Faktisk er der lige så mange sammensætninger, som der er elever. Og dette er lige præcis forcen ved en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Man kan ikke som elev enerådigt bestemme, hvordan ens STU forløb skal se ud. 

Det sker almindeligvis i samråd med en UU-vejleder, Hilltops medarbejdere, måske en sagsbehandler samt forældrene. Men der er meget friere rammer end på de fleste andre ungdomsuddannelser. Man kan sige, at hvor de fleste uddannelser har mange obligatoriske fag og nogle få valgfag, så har man på Hilltops ungdomsuddannelse for unge med særlige behov færre obligatoriske fag og flere valgfrie. Vi tager på Hilltop udgangspunkt i den enkelte elev.

Fag for dig

Under menupunkterne i venstre side kan du se, hvilke fag der udbydes i vores STU forløb. Der udbydes fag og laves nye skemaer to gange årligt – i august og i januar. Der udbydes forskellige fag hvert semester.

Et fuldt STU forløb på Hilltops ungdomsuddannelse for unge med særlige behov indeholder:​

  • Uddannelsestilbud 200 dage årligt (840 timer)
  • Autismespecifik specialpædagogisk tilgang
  • Individuel rådgivning
  • Individuelle undervisningsplaner
  • Rådgivning af eksterne samarbejdspartnere
  • Etablering og koordinering af eksterne undervisningsforløb

For yderligere information om ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov eller STU forløbet kan vi træffes på tlf. 96 96 10 60.

Følg dagligdagen på Hilltop​

Kontakt Hilltop i dag​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adreseoplysninger

Hilltop
Arvikavej 4
7800 Skive

Kontaktoplysninger

Tlf.: 96 96 10 60
E-mail: jh@hilltop.dk
CVR: 30469267

Vi tilbyder

Ungdomsuddannelse,

ophold og bo-træning for unge med Autismespektrumforstyrrelser