+45 96 ​96 10 60​ [email protected]

Fag

MATEMATIK

Hvis du har lyst til at blive bedre til matematik, kan du i dette fag arbejde med matematikken på præcis det niveau du befinder dig på og med netop de udfordringer du har ønske om. Matematik er et fag, der udstyrer én med nyttige færdigheder til dagligdagen og samfundet, samt træner logisk tænkning. Desuden er faget adgangskrav til mange uddannelser, såvel natur- som samfundsfaglige, hvor matematisk sprog og matematiske modeller ofte indgår som redskab. Hvis du føler, at du gerne vil bygge videre på dit nuværende niveau i matematik, har du muligheden herfor.

 

Undervisningen i matematik kan bl.a. indeholde:

 

 • Folkeskoleniveau
 • 10 kl. niveau
 • C-niveau
 • B-niveau
 • Eksamensforberedelse som f.eks. på VUC eller HF-flex
 • ​Lektiehjælp
 • Undervisning i Excel og lommeregner (eks. Casio Algebra FX 2.0 plus)
 • ​Folkeskolens afgangsprøver i matematik (FSA & FS10), hvis du har behov for og ønske om det.

​Undervisningen foregår individuelt, således at man arbejder med sine egne opgaver, ud fra det niveau man er på. Indholdet aftales i samarbejde med underviseren ud fra de ønsker man selv har til udvikling. 

GRUPPEN

​”Gruppen” handler om at dele liv og tanker med hinanden. Udgangspunktet er, at eleverne så vidt muligt, selv definerer hvilke emner vi taler med hinanden om, og at deres behov bestemmer, i hvilken retning samtalerne går.

Når man som elev vælger Gruppen, er grundforudsætningen at man har lyst til at dele sine tanker og oplevelser med 3 – 4 andre elever i gruppen, men også at man synes det er spændende at forsøge at sætte sig ind i andres tanker om livet, drømme og ungdomsproblematikker. Herigennem udveksle erfaringer med hinanden, give gode råd til hinanden og forhåbentlig opleve, at blive klogere på sig selv, sine tanker og sit følelsesliv.

Eksempler på emner og temaer:

 

1.​”Hvordan er et godt liv?” – Vi prøver at definere det gode liv, leger med drømme og muligheder. Vi taler også om, hvad der kan stå i vejen for at opnå det gode liv.

2.​”Hvordan bliver jeg den bedste udgave af mig?” – her deles tanker om personlig udvikling. Vi snakker også om, hvordan vi kan få flere af de egenskaber som vi godt kan li´ ved os selv, og hvordan vi kan mindske de egenskaber som skaber forhindringer i vores liv.

3.​”Rodekassen” – indeholder forskellige emner/udsagn som vi debatterer.

4.​Samtale omkring konkrete problemer/konflikter ift. andre unge, sig selv, ens forældre, kæresteforhold osv.

Gruppen mødes en gang i ugen og taler sammen. Atmosfæren i lokalet er vigtigt. Derfor foregår samtalerne i hyggelige omgivelser i en sofagruppe og med stearinlys tændt.
Samtalerne indledes med en runde, hvor eleverne hver især har mulighed for at fortælle om en oplevelse eller nogle tanker, som de gerne vil tale om i Gruppen. Herefter udvælger vi det/de emner som vi i fællesskabet bliver enige om giver mest mening at drøfte. Hvis ikke der er nogle oplagte emner, finder vi noget fra Rodekassen.

Der er tavshedspligt i gruppen – det betyder, at de ting vi deler med hinanden i Gruppen ikke må fortælles videre til andre.​

DANSK

I faget dansk arbejder vi ud fra hvilke elever, der er på holdet; hvilke interesser, forkundskaber, behov og motivation I har. Ud fra disse arbejder vi med elementer fra dansk, som er brugbare og relevante i din dagligdag fx genfortælling/referat/resume, personkarakteristikker, almen-menneskelige/eksistentielle udfordringer, begreber og forhold. Der lægges også vægt på, at give dig en historisk bevidsthed, ved at sætte teksterne m.m. ind i en historisk kontekst, hvor det er relevant. Du er ofte med til at vælge emner i undervisningen, for at få medejerskab af forløbet. Det tilstræbes, at der lægges vægt på fælles opmærksomhed, at vi har et fælles oplæg fx en tekst og at det efterfølgende arbejde differentieres – passende til den enkeltes behov. 

ENGELSK

Undervisningen i engelsk handler om at tilegne sig redskaber og færdigheder, så du kan begå dig godt på engelsk. Kommunikation og undervisning foregår på engelsk og der lægges vægt på at du får brugt sproget så meget som muligt. Undervisningen veksler imellem holdbaseret og individuelt arbejde. I den holdbaserede undervisning vil der blive afholdt aktiviteter, lege, øvelser mm. for at træne kommunikative færdigheder, grammatik, sprog og sprogbrug. ​​

Herudover arbejdes der individuelt eller i mindre grupper med små projekter, som du udvælger i samarbejde med underviseren. Projekterne kan bl.a. være bog-læsning, stile, træningsopgaver mm. I løbet af semestret vil der blive valgt 1-2 fællestemaer for klassen, som tager udspring i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande. Igennem disse temaer vil der blive arbejdet med præsentationer gennem brug af power point eller lignende programmer. Det er muligt at tage folkeskolens afgangsprøver i engelsk (FSA & FS10), hvis du har behov for og ønske om det.​

ET FAG FOR PIGER

Faget er, som angivet, kun for de elever der er af hunkøn. Faget vil tage udgangspunkt i de emner og interesser, som deltagerne på holdet vælger i samarbejde med personalet. I faget vil man arbejde med at udforske, udfordre og udvikle og samtidig have fokus på at vi har det rart sammen.

Forslag til emner der kunne arbejdes med i faget:

 • ​Velvære – sundhed – afstresning – afspænding
 • Teenage-livet
 • ​Drenge – kærester – sex
 • ​Frisurer – makeup – negle
 • ​Veninder – venner
 • ​Film – fritidsinteresser
 • Strikke – hækle – kreative opgaver
 • ​Piger med diagnose

Samtidig vil vi i faget, have fokus på, at styrke de sociale relationer blandt pigerne på Hilltop. Vi vil i fællesskab planlægge hvad faget skal indeholde og der vil også være mulighed for, at komme ud af huset, hvis dette er relevant for undervisningen.​

NETCAFÉ

​Netcafé afholdes opdelt i løbet af året, hvor der vil være 3-4 forløb med forskellige computerspil. I starten af forløbene vil der være introduktion, vejledning og strategiske overvejelser omkring de enkelte spil.

Som elev i netcafé forventes der, at man deltager i det tilrettelagte program og hermed de spil der er valgt, hver gang.

Det vil i højere grad end tidligere blive lagt vægt på spil der kræver samarbejde. Samt spil der er hurtige at komme i gang med, så tiden ikke går med at opdatere og installere.

Målene for faget er at:

 • få gode oplevelser gennem en fællesinteresse for computerspil
 • opbygger sociale relationer gennem spil og få erfaringer med at samarbejde i og omkring spillene
 • hjælper og støtter mindre erfarne spillere
 • få erfaringer med at skabe et fælles regelsæt og håndtere de konflikter som kan opstå
 • få et grundlæggende kendskab til hvordan man installerer spil og opsætter LAN- netværk. Samt til en vis grad selv lærer at arrangere LAN-fester