+45 96 ​96 10 60​ info@hilltop.dk

FAG

MATEMATIK

Hvis du har lyst til at blive bedre til matematik, kan du i dette fag arbejde med matematikken, på præcis det niveau du befinder dig på, og med netop de udfordringer du har ønske om. Matematik er et fag, der udstyrer én med nyttige færdigheder til dagligdagen og samfundet, samtidig med at det er det fag, der træner ens logisk tænkning. Desuden er faget adgangskrav til mange uddannelser, såvel natur- som samfundsfaglige, hvor matematisk sprog og matematiske modeller ofte indgår som redskab. Hvis du føler, at du gerne vil bygge videre på dit nuværende niveau i matematik, har du muligheden for det på Hilltop.

 

Undervisningen i matematik kan bl.a. indeholde:

 

 • Folkeskoleniveau
 • 10 kl. niveau
 • C-niveau
 • B-niveau
 • Eksamensforberedelse som f.eks. på VUC eller HF-flex
 • ​Lektiehjælp
 • Undervisning i Excel og lommeregner (eks. Casio Algebra FX 2.0 plus)
 • ​Folkeskolens afgangsprøver i matematik (FSA & FS10), hvis du har behov for og ønske om det.

​Undervisningen foregår individuelt, således at man arbejder med sine egne opgaver, ud fra det niveau man er på. Indholdet aftales i samarbejde med underviseren, ud fra de ønsker man selv har til udvikling. 

Undervisning på bostedet Hilltop

GRUPPEN

​”Gruppen” handler om at dele liv og tanker med hinanden. Udgangspunktet er, at eleverne så vidt muligt, selv definerer, hvilke emner vi taler med hinanden om. Det betyder også, at deres behov bestemmer, i hvilken retning samtalerne går.

Når man som elev vælger Gruppen, er grundforudsætningen, at man har lyst til at dele sine tanker og oplevelser med 3 – 4 andre elever i gruppen, men også at man synes, det er spændende at forsøge at sætte sig ind i andres tanker om livet, drømme og ungdomsproblematikker. Herigennem også at udveksle erfaringer med hinanden og give gode råd til hinanden, så eleverne hver især forhåbentlig oplever at blive klogere på sig selv, sine tanker og sit følelsesliv.

Eksempler på emner og temaer:

 

1.​”Hvordan er et godt liv?” – Vi prøver at definere det gode liv og lege med drømme og muligheder. Vi taler også om, hvad der kan stå i vejen for at opnå det gode liv.

2.​”Hvordan bliver jeg den bedste udgave af mig?” – her deles tanker om personlig udvikling. Vi snakker også om, hvordan vi kan få flere af de egenskaber, som vi godt kan lide ved os selv, og hvordan vi kan mindske de egenskaber, som skaber forhindringer i vores liv.

3.​”Rodekassen” – indeholder forskellige emner/udsagn, som vi debatterer.

4.​Samtale omkring konkrete problemer/konflikter ift. andre unge, sig selv, ens forældre, kæresteforhold osv.

Gruppen mødes en gang i ugen og taler sammen. Atmosfæren i lokalet er vigtig. Derfor foregår samtalerne i hyggelige omgivelser i en sofagruppe og med stearinlys tændt.

Samtalerne indledes med en runde, hvor eleverne hver især har mulighed for at fortælle om en oplevelse eller nogle tanker, som de gerne vil tale om i Gruppen. Herefter udvælger vi det/de emner, som vi i fællesskabet bliver enige om giver mest mening at drøfte. Hvis ikke der er nogle oplagte emner, finder vi noget fra Rodekassen.

Der er tavshedspligt i gruppen – det betyder, at de ting, vi deler med hinanden i Gruppen, ikke må fortælles videre til andre.​

Gruppearbejde på bostedet Hilltop

DANSK

I faget dansk arbejder vi ud fra hvilke elever, der er på holdet, og vi arbejder ud fra hvilke interesser, forkundskaber, behov og motivation, du har. Ud fra disse arbejder vi med elementer fra dansk, som er brugbare og relevante i din dagligdag fx genfortælling/referat/resume, personkarakteristikker, almen-menneskelige/eksistentielle udfordringer, begreber og forhold. Der lægges også vægt på at give dig en historisk bevidsthed ved at sætte teksterne m.m. ind i en historisk kontekst, hvor det er relevant. Du er ofte med til at vælge emner i undervisningen for at få medejerskab af forløbet. Det tilstræbes, at der lægges vægt på fælles opmærksomhed, ved at vi har et fælles oplæg om fx en tekst, og at det efterfølgende arbejde differentieres – passende til den enkeltes behov. 

Undervisning på bostedet Hilltop

ENGELSK

Undervisningen i engelsk handler om at tilegne sig redskaber og færdigheder, så du kan begå dig godt på engelsk.

Kommunikation og undervisning foregår på engelsk, og der lægges vægt på, at du får brugt sproget så meget som muligt. Undervisningen veksler mellem holdbaseret og individuelt arbejde. I den holdbaserede undervisning vil der blive afholdt aktiviteter, lege, øvelser mm. for at træne kommunikative færdigheder, grammatik, sprog og sprogbrug. ​​

Herudover arbejdes der individuelt eller i mindre grupper med små projekter, som du udvælger i samarbejde med underviseren. Projekterne kan bl.a. være bog-læsning, stile, træningsopgaver mm. I løbet af semestret vil der blive valgt 1-2 fællestemaer for klassen, som tager udspring i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande. Igennem disse temaer vil der blive arbejdet med præsentationer gennem brug af power point eller lignende programmer. Det er muligt at tage folkeskolens afgangsprøver i engelsk (FSA & FS10), hvis du har behov for og ønske om det.​

ET FAG FOR PIGER

Faget er, som angivet, kun for de elever, der er af hunkøn. Faget vil tage udgangspunkt i de emner og interesser, som deltagerne på holdet vælger i samarbejde med personalet. I faget vil man arbejde med at udforske, udfordre og udvikle og samtidig have fokus på, at vi har det rart sammen.

Forslag til emner der kunne arbejdes med i faget:

 • ​Velvære – sundhed – afstresning – afspænding
 • Teenage-livet
 • ​Drenge – kærester – sex
 • ​Frisurer – makeup – negle
 • ​Veninder – venner
 • ​Film – fritidsinteresser
 • Strikke – hækle – kreative opgaver
 • ​Piger med diagnose

 

Samtidig vil vi i faget have fokus på at styrke de sociale relationer blandt pigerne på Hilltop. Vi vil i fællesskab planlægge, hvad faget skal indeholde. Desuden vil der også være mulighed for at komme ud af huset, hvis dette er relevant for undervisningen.​

NETCAFÉ

​Netcafé afholdes opdelt i løbet af året, hvor der vil være 3-4 forløb med forskellige computerspil. I starten af forløbene vil der være introduktion, vejledning og strategiske overvejelser omkring de enkelte spil.

Som elev i netcafé forventes det, at man deltager i det tilrettelagte program og herunder de spil, der er valgt hver gang.

Det vil i højere grad end tidligere blive lagt vægt på spil, der kræver samarbejde. Samt spil der er hurtige at komme i gang med, så tiden ikke går med at opdatere og installere.

 

Du kan læse mere om vores uddannelsesforløb på Hilltop – herunder også om de obligatoriske fag for elever på vores opholdssted for unge med OCD og autisme. Få flere oplysninger, om hvad vi tilbyder hos Hilltop, ved at kontakte os. Find vores kontaktoplysninger ved at klikke her

Målene for faget er at:

 • Få gode oplevelser gennem en fællesinteresse for computerspil
 • Opbygger sociale relationer gennem spil og få erfaringer med at samarbejde i og omkring spillene
 • Hjælpe og støtte mindre erfarne spillere
 • Få erfaringer med at skabe et fælles regelsæt og håndtere de konflikter, som kan opstå
 • Få et grundlæggende kendskab til hvordan man installerer spil og opsætter LAN- netværk. Samt til en vis grad selv at lære at arrangere LAN-fester