+45 96 ​96 10 60​ info@hilltop.dk

OBLIGATORISKE FAG

bounderundervisning

individulet

 KOMMUNIKATION OG PSYKOLOGI

PERSONLIG SAMTALE/KONTAKTTID

BOUNDERVISNING PÅ HOLD

Verden i dag

 Social tænkning

Hverdagsmatematik

klar til praktik

praktik

BOUNDERVISNING INDIVIDUELT​

​(Obligatorisk for dig som bor på vores opholdssted for unge)

Bo-undervisning er et fag, der har fokus på, at du lærer at klare dig selv, når du på et tidspunkt skal flytte i egen bolig. Der vil være forskellige temaer, såsom madlavning, indkøb, økonomi, rengøring og personlig hygiejne. Målet vil være at selvstændiggøre dig mest muligt i forhold til egen kunnen. Undervisningen vil foregå på kollegiet.

Til dig, som ikke bor på vores opholdssted for unge, vil der ikke i dette semester tilbydes boundervisning. Boundervisning tilbydes som holdundervisning til dig som ikke bor på Hilltop.

Rengøring på bostedet Hilltop

KOMMUNIKATION OG PSYKOLOGI

(Obligatorisk at deltage i 3 semestre)

Dette fag vil være opbygget i 3 moduler af et ½ års varighed. I hvert modul vil der være bestemte emner, der gennemgås.

Modul 1 består af emnerne: Kommunikation, venskab, konflikthåndtering og samarbejde.
Modul 2 består af emnerne: Kropssprog, personlighed, identitet og livshistorie.
Modul 3 består af emnerne: Smalltalk og indsigt i autismespektrum tilstande.

Udgangspunktet i undervisningen vil i høj grad være dine oplevelser og erfaringer. Undervisningen vil desuden være sammensat af teoretiske/faglige oplæg, praktiske øvelser, dialoger, diskussioner, filmklip, gruppearbejde, spil mm.

Faget vil give dig mulighed for at få et større indblik i forskellige emner, der omhandler dig selv og dit samvær med andre mennesker. Der vil desuden være mulighed for at prøve nogle forskellige øvelser i praksis. Dette fag kan altså hjælpe dig med at få en større indsigt, i hvordan du fungerer sammen med andre mennesker i forskellige sammenhænge, og hvordan du kan udvikle dig personligt og socialt.

Venskab på bostedet Hilltop

BOUNDERVISNING PÅ HOLD​​

Boundervisning på hold (obligatorisk for dig der ikke bor på Hilltop)

Boundervisning på hold tilbydes til de elever, som ikke bor på Hilltops kollegie. Undervisningen foregår på små hold. 

Bo-undervisning er et fag, der har fokus på, at du lærer at klare dig selv mest muligt, når du på et tidspunkt skal flytte i egen bolig.

Der vil være forskellige temaer, såsom madlavning, indkøb, økonomi, rengøring, tøjvask og personlig hygiejne. Bo-undervisning tager udgangspunkt i almen undervisning og i praksis.​​

PERSONLIG SAMTALE/KONTAKTTID​​

Alle elever tilknyttes en kontaktperson. Der er hver uge afsat to lektioner til samtale eller anden aktivitet.

Kontaktpersonen er blandt andet ansvarlig for, i fællesskab med dig, at tilrettelægge dit uddannelsesforløb på Hilltop samt forberede dig til din fremtid efter Hilltop. Desuden skal du sammen med din kontaktperson arbejde med egen personlige og sociale udvikling – herunder social færdighedstræning. Kontaktpersonen vil typisk være en underviser/pædagogisk medarbejder, du ofte møder i hverdagen, i de fag du har valgt.

Kontaktperson på bostedet Hilltop

VERDEN I DAG​

”Verden i dag” tager udgangspunkt i den verden vi lever i i dag samt hvordan den ser ud og fungerer, fx vores velfærdssamfund, ytringsfrihed, grundloven, den danske kultur og meget mere. 

Faget vil skabe rammer for fordybelse i emner som er væsentlige at have kendskab til som borger i dagens Danmark.

”Verden i dag” vil skabe et læringsrum hvor eleverne får mulighed for at ytrer sig om egne meninger og holdninger til forskellige emner samt deltage i debatter. Det vil også give dig mulighed for at blive klogere på din position, dine rettigheder, forpligtelser og muligheder som borger i Danmark og ikke mindst som elev på Hilltop. 

Der vil i faget være mulighed for at besøge fx byrådet i Skive, folketinget og en retssal/retssag.
Faget vil være en blanding af oplæg og ideer fra underviseren samt bidrag og ideer fra eleverne.

Undervisning på bostedet Hilltop

SOCIAL TÆNKNING

Social tænkning (obligatorisk i et semester)

I dette fag forsøger vi at skabe en grundviden om, hvad man skal vide/gøre for at kunne begå sig socialt. Det er et fag, hvor du får redskaber til at forstå det sociale samspil mellem mennesker og en forståelse for de uskrevne regler, der er i et samfund. Du lærer, at forholde dig til andres perspektiv og træffe gode beslutninger. Dette er et fag, hvor du bliver bevidst om, hvad der forventes af dig i det sociale samspil med andre.

Undervisningen er en kombination af konkret undervisning, samtale, erfaringer/udfordringer fra hverdagen, samt en masse forskellige øvelser.

I undervisningen arbejder vi ud fra 4 trin:

Trin 1:Forbedring af viden om, og færdigheder i perspektivtagning
Dette trin har fokus på at forholde sig til andre mennesker, og at andre forholder sig til og tolker på dig. Vi undersøger, hvordan man bliver bedre til at rette sin opmærksomhed på andre, og hvilke strategier man kan benytte til at indlede kontakt til et andet menneske
I dette trin har vi også fokus på os selv, hvordan man udtrykker og aflæser følelser, og hvilken indflydelse dette kan have på det sociale.

Trin 2: Etablering af fysisk nærvær
Dette trin har fokus på, at en vellykket social interaktion har lige så meget at gøre med vores kroppe som med vores ord. Vi holder fokus på det fysiske nærvær og dets betydning for sociale sammenhænge.

Trin 3: At tænke med øjnene
Dette trin har fokus på betydningen af øjenkontakt, og hvordan vi bruger vores øjne i sociale sammenhænge. Dette er både i forhold til at udtrykke sig selv men også til at aflæse andres sociale hensigter.

Trin 4: Brug af sproget til udvikling og vedligeholdelse af sociale relationer
Dette trin har fokus på at samtale er selve grundlaget for sociale relationer. Samtale er kompliceret, når man undersøger på det, og vi har fokus på at give strategier, til hvordan man kan aflæse, fortolke og besvare sin samtalepartner. Udover dette gives der strategier til indledning og vedligeholdelse af samtale.​

HVERDAGSMATEMATIK

Hverdags-matematik​(obligatorisk i min. 1 semester)

I hverdagen bruger vi tit matematik og ofte uden at tænke over det – fx når vi handler ind, når vi skal fra A til B med transportmidler, når vi hæver penge, eller når vi kører kortet igennem en kortautomat og i mange andre situationer.

I hverdagsmatematik vil vi arbejde med indkøb, budget, økonomi, transport, spareregler og en masse andet, så vi kan få mest muligt ud af vores penge i dagligdagen.

Det kunne da være rart evt. at kunne spare 100 kr. eller mere om måneden ved at tænke en lille smule matematik.

I dette fag vil du kunne lære dette, og vi kan love dig at det bestemt ikke bliver kedeligt. Vi vil ikke bare sidde i en klasse i alle lektioner, men vi skal ud og afprøve ting, så penge kan spares.

KLAR TIL PRAKTIK​​

(obligatorisk min. 1 semester)

Klar til praktik er et fag særligt for første års elever. Faget ligger vægt på, at du bliver bedst muligt rustet til en kommende praktik. Det er en kombination af almen undervisning i klassen og besøg på eksterne virksomheder/uddannelsessteder i Skive og omegn.

Indhold i undervisningen kunne f.eks. være:

 • Viden om indholdet i et STU forløb med henblik på praktik
 • Besøge andre elever i praktik
 • Besøge uddannelsessteder og arbejdspladser
 • Cases fra praktiksituationer
 • Gennemgang af praktikhåndbogen
 • Træning af transport
 • Konkrete øvelser i forhold til kontakt via mobil/sms
 • Kunne smøre madpakke
 • ​Indsigt i egen diagnose i forhold til praktik
 • Gennemgang af inspirationsliste til fremtidig beskæftigelse
 • Brug af nettet til relevante emner omkring unge i praktik
 • Præsentation af dig selv til en kommende praktik
 • Værdier og uskrevne regler på en arbejdsplads
 • Afprøvning af forskellige arbejdsopgaver

Ud fra indholdet kommer du selv i fokus i forhold til egen formåen, samtidig med at du får en viden, om hvilke krav der stilles til en praktik. I faget skulle du gerne opnå en viden om hvilke muligheder der findes og blive motiveret og klar til en kommende praktik.​​

PRAKTIK

Praktik aftales individuelt. Der er mulighed for at komme i praktik på skolen hos pedellen samt i køkkenet. Ellers laves der aftaler med private og offentlige arbejdspladser efter dine ønsker om praktikplads. Det er også muligt at komme i praktik på et uddannelsessted, fx teknisk skole, handelsskole, gymnasium mm.

Praktik kan arrangeres på mange måde afhængig af behov og muligheder: korte forløb på fx 1 uge, længere forløb fx en fast ugedag. Nogle praktikker er 2 timer om dagen, andre er 6 timer om dagen.

Få flere oplysninger om, hvad vi tilbyder på Hilltop ved at kontakte os. Vi står altid klar til en uforpligtende snak om vores opholdssted for unge med OCD og autisme, om STU forløb eller andet.

Find vores kontaktoplysninger ved at klikke her.

Praktik benyttes, når du skal snuse til forskellige arbejdsområder, og få et indblik i hvad arbejdet egentlig indeholder, eller hvis du har besluttet dig for dit fremtidige arbejdsområde og gerne vil dygtiggøre dig.

Når du er i praktik, vil medarbejderne fra skolen følge med dig i praktik de første gange, ligesom der vil blive lavet aftaler med praktikstedet, om hvilke opgaver du skal udføre, samt hvilke hensyn der skal tages. Videre i praktikforløbet vil der bliver holdt regelmæssige opfølgninger med deltagelse af dig, skolen samt praktikstedet.