+45 96 ​96 10 60​ info@hilltop.dk

GUA BEHANDLING

HVAD ER GUA?

 

GUA BEHANDLING PÅ HILLTOP

 

Nogle personer har et usynligt handikap kaldet GUA (gennemgribende udviklingsforstyrrelse, anden).

Personer med GUA kan af andre opleves som personer, der er følelsesmæssigt svingende. Desuden kan personer med GUA have svært ved forandringer og nemt føle sig frustrerede. 

Personer med GUA kan have svært ved at forstå andre. I særligt pressede situationer kan det endda være svært for personer med GUA at skelne mellem virkelighed og fantasi. Denne lidelse kan derfor også skabe problematikker i forhold til sociale kompetencer og kan i varierende grad nedsætte indlæringsevnen. Dette er på trods af, at der er tale om normaltbegavede personer.

 

Mange kan i forbindelse med GUA føle sig misforstået af omgivelserne, hvorfor det ofte sker, at personen med GUA ikke får den hjælp til GUA behandling, vedkommende behøver.

På Hilltop har vi de rette kompetencer og værktøjer til at tilbyde en professionel GUA behandling og støtte. Vi kan både tilbyde hjælp i forskellige former. Vi kan blandt andet tilbyde hjælp gennem bostøtten, der leverer støtte til borgere i eget hjem, men vi kan også tilbyde hjælp via en psykologisk vejleder, der holder samtaleforløb med de unge, der har brug for en særlig indsats. 

Som beboer på Hilltop står vores medarbejdergruppe selvfølgelig også klar til at hjælpe personen med GUA, så personen får et så normalt liv som muligt. Hjælpen tilrettelægges altid efter den individuelles behov og ressourcer.