+45 96 ​96 10 60​ [email protected]

GUA behandling

GUA behandling

 

 Nogle personer har et usynligt handikap kaldet GUA (gennemgribende udviklingsforstyrrelse, anden). Disse personer kan af andre opleves som følelsesmæssigt svingende. Desuden kan de have svært ved forandringer og nemt føle sig frustrerede. På Hilltop har vi de rette kompetencer og værktøjer til at tilbyde en professionel støtte.

Personer med GUA kan have svært ved at forstå andre. I særligt pressede situationer kan det endda være svært for personer med GUA at skelne mellem virkelighed og fantasi. Denne lidelse kan derfor skabe problematikker i forhold til sociale kompetencer og kan i varierende grad nedsætte indlæringsevnen på trods af, at der er tale om normaltbegavede personer.

Mange kan i forbindelse med GUA føle sig misforstået af omgivelserne, hvorfor det ofte sker, at personen med GUA ikke får den hjælp, vedkommende behøver.

På Hilltop kan vi hjælpe personen med GUA på forskellige måder, så denne får et så normalt liv som muligt. Hjælpen tilrettelægges altid efter den individuelles behov og ressourcer.