+45 96 ​96 10 60​ info@hilltop.dk

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

HVORFOR SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING?

Personer med autismespektrumforstyrrelser (asf) har almindeligvis forringede sociale kompetencer. Det betyder, at socialt samspil med andre mennesker bliver besværet, fordi man kan have svært ved at aflæse andres følelser og intentioner – og fordi man har svært ved at greje, hvad der forventes af én selv i sociale sammenhænge.

Social færdighedstræning hjælper med at imødekomme nogle af disse problematikker. Meningen med det er, at den ramte person kan leve et så normalt liv som muligt.

Hos de fleste mennesker opøves sociale færdigheder gennem opvæksten. De forfines livet igennem, uden at vi lægger mærke til, hvad der egentlig sker. Hos personer med autismespektrumforstyrrelser (asf) sker denne indlæring ikke i samme grad. Derfor kan personer med autismespektrumforstyrrelser drage nytte af træning i sociale færdigheder.

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING PÅ HILLTOP

 

Ved træning af sociale kompetencer bliver de sociale mekanismer og forventninger tydeliggjort. Gennem denne tydelighed kan der så ske en indlæring. Den sociale færdighedstræning sker på Hilltop, ved at man lærer at sætte begreb på de sociale mekanismer ved hjælp af et fælles sprog. Det fælles sprog udtrykker det, vi almindeligvis blot opfanger intuitivt. Gennem dette fælles sprog og gennem gentagne analyser af sociale situationer og indlæring af sociale spilleregler forbedres den unges sociale færdigheder. Dermed forbedres mulighederne for at klare sig i voksenlivet også.

Skulle du have spørgsmål til træning af sociale kompetencer, eller vil du høre om mulighederne hos Hilltop, er du velkommen til at kontakte os. Vi står altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt Hilltop allerede i dag, og hør mere!