+45 96 ​96 10 60​ [email protected]

Social Færdighedstræning

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

 

Personer med autismespektrumforstyrrelser har almindeligvis forringede sociale kompetencer. Det betyder, at socialt samspil med andre mennesker bliver besværet, fordi man kan have svært ved at aflæse andres følelser og intentioner – og fordi man har svært ved at greje, hvad der forventes af én selv i sociale sammenhænge.

Social færdighedstræning hjælper med at imødekomme nogle af disse problematikker, så den ramte person kan leve et så normalt liv som muligt.

Hos de fleste mennesker opøves sociale færdigheder gennem opvæksten. De forfines livet igennem, uden at vi lægger mærke til, hvad der egentlig sker. Hos personer med autismespektrumforstyrrelser sker denne indlæring ikke i samme grad, hvorfor disse personer kan drage nytte af social færdighedstræning.

Gennem social færdighedstræning bliver de sociale mekanismer og forventninger tydeliggjort, og gennem denne tydelighed kan der så ske en indlæring. Den sociale færdighedstræning sker på Hilltop, ved at man lærer at sætte begreb på de sociale mekanismer ved hjælp af et fælles sprog, der udtrykker det, vi almindeligvis blot opfanger intuitivt. Gennem dette sprog og gennem gentagne analyser af sociale situationer og indlæring af sociale spilleregler forbedres den unges sociale færdigheder og dermed mulighederne for at klare sig i voksenlivet.