+45 96 ​96 10 60​ info@hilltop.dk

STU FORLØB

HVAD ER STU-FORLØB?

 

STU står for “Særligt Tilrettelagt Ungdomsudannelse” og er et uddannelsesforløb, der henvender sig til unge med særlige behov som unge med  GUA, OCD og autisme og autismespektrum forstyrrelser (ASF).

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er en tre-årig ungdomsuddannelse. Et STU-forløb rummer både udvikling af almene færdigheder, der sigter mod at klargøre den unge til voksenlivet, samt udvikling af specifikke kompetencer, der sigter mod at forbedre mulighederne for fremtidig beskæftigelse eller videre uddannelse. Vi uddanner unge fra Skive og resten af Midtjylland.

Desuden skal ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov indeholde en del praktik, således at den unges færdigheder afprøves og forfines i det omgivende samfund.

Sammensætningen af et STU forløb

Et STU-forløb kan sammensættes på mange forskellige måder. Faktisk er der lige så mange sammensætninger, som der er elever. Og dette er lige præcis forcen ved en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Man kan ikke som elev enerådigt bestemme, hvordan ens STU-forløb skal se ud.

Det sker almindeligvis i samråd med en UU-vejleder, Hilltops medarbejdere, måske en sagsbehandler samt forældrene. Men der er meget friere rammer end på de fleste andre ungdomsuddannelser. Man kan sige, at hvor de fleste uddannelser har mange obligatoriske fag og nogle få valgfag, så har man på Hilltops ungdomsuddannelse for unge med særlige behov færre obligatoriske fag og flere valgfrie. Hilltop er et opholdssted for unge med STU forløb, hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte elev.

Vores ungdomsuddannelse indeholder følgende aspekter:

Under menupunkterne i højre side kan du se, hvilke fag der udbydes i vores STU-forløb. Der udbydes fag og laves nye skemaer to gange årligt – i august og i januar. Der udbydes forskellige fag hvert semester.

Et fuldt STU-forløb på Hilltops ungdomsuddannelse for unge med særlige behov indeholder:​

  • ​Uddannelsestilbud 200 dage årligt (840 timer)
  • ​Autismespecifik specialpædagogisk tilgang
  • ​Individuel rådgivning
  • ​Individuelle undervisningsplaner
  • ​Rådgivning af eksterne samarbejdspartnere
  • ​Etablering og koordinering af eksterne undervisningsforløb

For yderligere information om et STU-forløb hos Hilltop kan vi træffes på tlf. 96 96 10 60 eller via e-mail på: jh@hilltop.dk. Kontakt os allerede i dag, og hør mere om dine muligheder for et STU-forløb. Du kan også høre mere GUA behandling, behandling af ASF, social færdighedstræning mm. 

Vi glæder os til at høre fra dig.